Vezetéstechnikai képzés 6 órás

 

A képzés célja, a résztvevők gépjármű vezetéstechnikai kompetenciáinak, felmérése és fejlesztése. A képzés elméleti és gyakorlati moduljain elsajátított és gyakorolt vezetéstechnikai fogások tudatos alkalmazásával a résztvevők lehetőséget kapnak a balesetveszélyes szituációk időbeni felismerésére és megelőzésére, illetve a kialakult vészhelyzetek hatékony kezelésére.

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok:

-         helyes üléspozíció és kormányfogás,

-         vészfékezés aszfalt és csökkentett tapadású felületeken,

-         szlalom száraz és csökkentett tapadású felületen,

-         stabilitását vesztett gépjármű kezelése,

-         lejtmenet csökkentett tapadású felületen,

-         helyes nézőpont elsajátítása,

-         alul-és túlkormányozottság megismerése,

-         felbukkanó akadályok kikerülése,

-         kikerülési feladat.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A képzésen résztvevők képesek a vészhelyzeti szituációkat időben felismerni, megfelelően kezelni a defenzív vezetéstechnikai szemléletet alkalmazásával. Megismerik az általuk is használt adaptív rendszerek működési elvét és megtapasztalják gyakorlati működésüket.

A képzés összes tanóraszáma:      7 tanóra

-         elméleti tanórák száma:       1 tanóra

-         gyakorlati órák száma:          6 tanóra

A képzés maximum csoportlétszáma: 6 – 8 fő

A képzés számonkérés, ellenőrzés, illetve vizsga nélkül zárul. Sikeres teljesítés esetén a résztvevő kérésére, tanúsítvány kerül kiállításra a tréning elvégzéséről.

 

 

 

 

 

Kiegészítő információ
Előfeltétel
B kategóriás gépjárművezetői engedély
Csoportlétszám
8
Használt pályamodulok
M1, M2, M3, M4
6 h / alkalom