Hogyan foglaljon

Adatvédelem

Naptár

Központunk exkluzivitása bármely rendezvény - konferencia, kiállítás, tesztvezetés, partnertalálkozó, családi nap, csapatépítő tréning, vagy egyéb esemény - megszervezésére és lebonyolítására alkalmas.

 • Szabad / Foglalható
 • Nyilvános rendezvény
 • Zárt rendezvény
 • Részben szabad / Foglalható
 • Céges ügyfelek részére foglalható
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 • A Szabályzat célja
  • A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse és bemutassa a Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1., cégjegyzékszám: 13-10-041330, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23103513-2-13, továbbiakban: "Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint tájékoztatást nyújtson az adatkezelések részleteiről és körülményeiről.
  • Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége, valamint a szolgáltatásait igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások, továbbá a www.drivingcamp.hu weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") működtetése során a Weboldalra látogatók, a hírlevélre feliratkozók, webshopban vásárlók, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő érintett személyek (a továbbiakban együttesen "Érintett") adatait kezeli.
  • Jelen Szabályzat valamennyi, Adatkezelő által végzett adatkezelésekre kiterjed azzal, hogy Adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát bármikori megváltoztathatja. A jelen Szabályzat egyes változatai közül mindenkor a Weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott papíralapú tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az Érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.
  • Adatkezelő adatkezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatában, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
  • Az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján - különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("InfoTv"), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.
  • Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által nyújtott adott szolgáltatás optimális működéséhez és minden funkciója kihasználásához szükséges esetben személyes adatokat kerülnek kezelésre, melyek hiányában adott szolgáltatás igénybevétele nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik. Ezen felül a szolgáltatások úgynevezett sütiket („cookies”) alkalmaznak a továbbiakban meghatározottak szerint. 

 

 • Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Ezek közé olyan információk tartoznak, mint pl. a név, a levelezési cím, a telefonszám és a születési dátum. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók kizárólag közvetlenül adott természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak. 

 • Nem személyes adatok rögzítése és kezelése
  • A Weboldalunk használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre a Weboldal műszaki adminisztrációjának biztosítása érdekében. 
  • Személyes adatok nem kerülnek kezelésre kivéve, ha a lentiekben ismertetett, adott szolgáltatás igénybevétele során az Érintett ezeket külön megadja és a kezeléshez hozzájárul.
 • Sütik alkalmazása

Weboldalunk használata során az látogató által kiválasztott nyelvet az alkalmazott „süti“ (cookie) révén tároljuk a látogató gépén, amennyiben a süti elmentése engedélyezve van a látogató által használt hardware-n. Ez a süti két héten keresztük tárolódik a látogató gépén annak érdekében, hogy a legközelebbi látogatás alkalmával, már automatikusan a korábbi nyelven jelenjen meg a tartalom.

 • Webelemzés
  • Weboldalunkon a Google Analytics webelemző szolgáltatást használjuk. A Google Analytics "sütiket" (cookie), szöveges fájlokat ment le az Érintett számítógépére, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek és melyek segítségével a Weboldalunk használata elemezhető válik. A sütiken keresztül létrehozott információk (ideértve az Érintett IP-címét is) a Google Inc. (továbbiakban: "Google") USA-ban található szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezen információkat felhasználja azon célból, hogy a Weboldallal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje. Google az Adatkezelő részére a Weboldal aktivitásáról statisztikákat, kimutatásokat készít, a részére megküldött információk alapján, továbbá a Weboldal használatával vagy az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújt Adatkezelő részére. Google jogosult ezen információkat harmadik fél részére továbbítani, amennyiben ezt törvény előírja, vagy ammenyiben harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. Google az Érintett IP-címét annak más adataival nem kapcsolja össze. A cookie-k mentését Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával bármikor letilthatja, azonban Adatkezelő ezúton felhívja Érintett figyelmét, hogy ez által Érintett nem lesz képes a Weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.
  • Érintett a következő linken szereplő bővítmény telepítésével letilthatja a Google Analytics tevékenységét (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Amennyiben további információt szeretne megtudni a Google Analytics működéséről kérjük látogassa meg a következő honlapot (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631).
 • Biztonság

Adatkezelő minden szükséges műszaki és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és az Érintett személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Online fizetés során a felhasználó átirányításra kerül a partner bank (jelenleg Unicredit Bank) oldalára. A fizetéshez használt bankkártya adatok nem tárolódnak szervereinken, hanem közvetlenül az adott pénzintézet kezeli és dolgozza fel őket.

 • Elérhetőségek és módosítások

Ha kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az Adatkezelő adatvédelmi megbízottjához, aki érdeklődés, javaslat vagy panasz esetén úgyszintén rendelkezésére áll. Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: office@drivingcamp.hu

 

Személyes adatok kezelése

 • Adatkezelő adatai

Név: Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.

Postai levelezési cím: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.

Elektronikus levelezési cím: office@drivingcamp.hu 

 • Adatkezelésenként a kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja
  • Hírlevél
   • kezelt adatok köre: érintett természetes személyek e-mail címe, neve.
   • adatkezelés célja: e-mail alapú hírlevél küldése az arra feliratkozók számára direkt marketing végzése és reklámok küldése céljából. Adatkezelő hírlevéllel és egyéb leveleinkkel tájékoztatni kívánja az Érintettet cégével kapcsolatos jelentősebb eseményekről és ajánlatairól. Hírlevél küldésére a jelen Szabályzat 2.1.6. pontjában rögzített adatfeldolgozó útján kerül sor. Adatfeldolgozó tevékenységét az adatbiztonság követelményének és a vonatkozó jogszabályokban foglalt betartása mellett végzi.
   • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;
   • adatkezelés időtartama: a hírlevélről elektronikus úron történő leiratkozásig vagy a hírlevélre feliratkozók listájából e-mail vagy postai úton, érintett kérelmére történő törléséig. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118386/2017.
   • Adatfeldolgozó igénybevételére a hírlevélre történő feliratkozók hírlevél útján történő tájékoztatása érdekében kerül sor, annak technikai lebonyolítása során.
   • Adatfeldolgozó személye: MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft. (Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em; Cégjegyzékszám: 01-09-920767)
   • A hírlevélre történő feliratkozást Érintett bármikor módosíthatja, vagy adott hírlevélben a megadott linkre kattintva, azonnali hatállyal, indoklás nélkül visszavonhatja.

 

 

  • Vásárlás az online shopban

Az online shopban történő vásárlás keretében megadott személyes és egyéb adatokat a vásárlás teljesítésére használjuk és azt követően a vonatkozó törvényekben rögzített határidőig tároljuk, pl, számlázási, adózási, adóvizsgálati célokra 5 évig. 

Adatkezelő a vásárlás során megadott adatokat reklámcélokra használja, kizárólag abban az esetben, ha nem személyes adatokként kerültek megadásra és amennyiben ez az Érintettek külön beleegyezése nélkül jogszabály által megengedett. Ezt a fajta használatot is bármikor letilthatja az alább megadott elérhetőségek egyikén. Megkeresésének feldolgozása után a felhasználói adatokat (kivéve a számviteli és egyéb jogszabályi kötelezettség alapján megőrzendő adatokat) töröljük.

  • kezelt adatok köre: érintett személy e-mail címe, lakcíme, neve, képviselője, számlázáshoz szükséges adatok, adószáma.
  • adatkezelés célja: online shopban történő vásárlás, számlázás, valamint a szükséges kapcsolattartás biztosítása.
  • adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;
  • adatkezelés időtartama: érintett kérelmére történő törléséig, illetve a számlázás során kezelt adatok tekintetében az adóügyi bizonylatok megőrzésére előírt kötelező időtartamig.
  • Adatfeldolgozó igénybevételére  nem kerül sor. 

 

  • Egyéb eseti adatkezelés

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a hírlevél küldés, valamint a webshop üzemeltetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatóban foglaltakon kívül jelen tájékoztató általános jellegű. Az egyes, Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatásokon való (pl. eseti jelleggel megszervezett programok, szakmai előadások, egyéb Adatkezelő által szervezett események, nyereményjátékok, új szolgáltatások) Érintett által történő részvétel esetén külön egyedi kiegészítő tájékoztató kerül kibocsátásra, melynek megismerése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás előtt lehetővé válik. 

  • kezelt adatok köre: Érintettek neve, e-mail cím, telefonszám, illetve az egyes Adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó eseti szabályzatban foglalt egyéb adat attól függően, hogy adott szolgáltatás igénybe vételéhez (pl. azon történő részvételhez szükséges regisztráció) milyen személyes adatokra van szükség;
  • adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokon való részvételhez (regisztrációhoz) szükséges, a résztvevők személyes adatainak kezelése;
  • adatkezelés jogalapja: adatkezelés jogalapja: Info. tv. 5.§ (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása;
  • adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig, illetve az eseti szolgáltatás (konferencia, eseti jelleggel megszervezett programok) lezárásáig.
  • Adatfeldolgozó igénybevételére az egyes Adatkezelő által szervezett szolgáltatások jellegének megfelelően kerül sor.
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: adott eseti szolgáltatásonként egyedi azonosító.
 • Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
  • Kérjük, hogy amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy forduljon a fenti elérhetőségeken a Adatkezelőhöz.
  • Egyebekben az Érintettet az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
  • Fenti eljárásokról, azok eredményéről Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja.
  • A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  • Az Érintett az Info. tv. által meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, melytől számított 15 napon belül az Adatkezelő azt megvizsgálja, és arról döntést hoz. 
  • Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a tör-vényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu